Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 25. Bảng nhân 3 có đáp án

  • 333 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền số thích hợp vào ô trống

Media VietJack

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có: 3 x 1 = 3

3 x 2 = 6

3 x 3 = 9

3 x 5 = 15

3 x 6 = 18

3 x 7 = 21

Vậy số cần điền vào ô trống là: 3 x 4 = 12


Câu 2:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Media VietJack

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta có: 3 x 0 = 0

Vậy số cần điền vào ô trống là 0.


Câu 3:

Có bao nhiêu chấm tròn trong hình vẽ dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Số chấm tròn có trong hình vẽ trên là:

3 x 3 = 9 (chấm)

Đáp số: 9 chấm tròn


Câu 4:

Mỗi bạn có 6 cái kẹo. Hỏi 3 bạn có bao nhiêu cái kẹo như thế?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

3 bạn có số cái kẹo là:

6 x 3 = 18 (cái)

Đáp số: 18 cái kẹo


Câu 5:

Mỗi túi đựng 3 kg gạo. Hỏi 5 túi như thế đựng bao nhiêu ki – lô – gam gạo?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

5 túi gạo đựng số ki – lô – gam gạo là:

3 x 5 = 15 (kg)

Đáp số: 15 kg gạo


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận