Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 27. Bảng nhân 4 có đáp án

  • 285 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền số thích hợp vào ô trống

Media VietJack

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có: 4 x 1 = 4

4 x 2 = 8

4 x 3 = 12

4 x 5 = 20

4 x 6 = 24

4 x 7 = 28

Vậy số cần điền vào ô trống là: 4 x 4 = 16


Câu 2:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Điền số thích hợp vào ô trống: (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Một số bất kì khi nhân với 0 đều cho kết quả là 0

Do đó: 4 x 0 = 0

Vậy số cần điền vào ô trống là 0.


Câu 3:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm.

Điền số thích hợp vào chỗ chấm. (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có: 4 x 10 = 40

Vậy số cần điền vào ô trống là 10.


Câu 4:

Mỗi con cừu có 4 cái chân. Hỏi 6 con cừu có bao nhiêu cái chân?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

6 con cừu có số cái chân là:

4 x 6 = 24 (cái)

Đáp số: 24 cái chân


Câu 5:

Mỗi túi đựng 4 kg gạo. Hỏi 5 túi như thế đựng bao nhiêu ki – lô – gam gạo?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

5 túi gạo đựng số ki – lô – gam gạo là:

4 x 5 = 20 (kg)

Đáp số: 20 kg


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận