Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 28. Một phần bảy. Một phần tám. Một phần chín có đáp án

  • 306 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Một phần bảy viết là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Một phần hai viết là \[\frac{1}{7}\].


Câu 2:

\[\frac{1}{8}\] đọc là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

\[\frac{1}{8}\] đọc là một phần 8


Câu 3:

\[\frac{1}{9}\] đọc là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

\[\frac{1}{9}\] đọc là một phần 9


Câu 4:

Trong các hình vẽ dưới đây, đã tô màu \[\frac{1}{7}\] hình nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Hình 2 được chia thành 7 phần bằng nhau , tô màu 1 phần

Như vậy đã tô màu \[\frac{1}{7}\] hình chữ nhật


Câu 5:

Trong các hình vẽ dưới đây, hình nào đã khoanh vào \[\frac{1}{8}\] số chấm tròn?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Hình 4 có 16 chấm tròn, khoanh 2 chấm tròn

Như vậy là đã khoanh \[\frac{1}{8}\] số chấm tròn trên.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận