Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 29. Luyện tập chung có đáp án

  • 424 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tính nhẩm: 20 x 4 = ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

20 x 4 = 80


Câu 2:

Số thích hợp để điền vào dấu “?” là:

Số thích hợp để điền vào dấu “?” là: (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Có: 14 x 7 = 98

98 : 2 = 49

Vậy hai số cần điền vào ô trống là: 98, 49


Câu 3:

Số thích hợp để điền vào ô trống là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có: 52 : 4 = 13

13 x 3 = 39

Vậy hai số cần điền vào ô trống là: 13; 39


Câu 4:

Thu gấp được 35 tấm thiệp sinh nhật, Hạ làm hơn thu 7 tấm thiệp. Hỏi cả hai bạn làm được tất cả bao nhiêu tấm thiệp?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Hạ làm được số tấm thiệp là:

35 + 7 = 42 (tấm)

Cả hai bạn làm được số tấm thiệp là:

35 + 42 = 77 (tấm)

Đáp số: 77 tấm thiệp


Câu 5:

Có mấy phép tính chia hết trong hình vẽ dưới đây:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có:

60 : 2 = 30

73 : 4 = 18 (dư 1)

39 : 3 = 13

Vậy có hai phép chia hết trong hình vẽ trên.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận