Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 29. Một phần hai, một phần ba, một phần tư, một phần năm có đáp án

  • 244 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền phân số thích hợp vào chỗ chấm:

 

 

Đã tô màu … hình chữ nhật.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Hình vẽ trên có 2 hình chữ nhật nhỏ, có 1 hình chữ nhật nhỏ được tô màu

Vậy đã tô màu Điền phân số thích hợp vào chỗ chấm:Đã tô màu … hình chữ nhật. (ảnh 1) hình chữ nhật.


Câu 2:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Phát biểu nào sau đây là đúng?Trong hình vẽ trên: (ảnh 1)

Trong hình vẽ trên:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Hình tròn trên được chia thành 4 phần bằng nhau, có 1 phần được tô màu.

Như vậy kết luận đúng là: Đã tô màu Phát biểu nào sau đây là đúng?Trong hình vẽ trên: (ảnh 2) hình tròn


Câu 3:

Đã tô màu hình nào dưới đây

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Hình 4 có 3 ô vuông nhỏ, có 1 ô vuông được tô màu.

Như vậy hình 4 đã tô màu số ô vuông.


Câu 4:

Hình nào dưới đây chia thành các phần KHÔNG bằng nhau?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Nhìn vào hình vẽ ta thấy hình 3 không được chia thành các phần bằng nhau.


Câu 5:

Đã tô màu một phần mấy số cánh của ngôi sao?

Đã tô màu một phần mấy số cánh của ngôi sao? (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ngôi sao trên có 5 cánh. Có 1 cánh được tô màu xanh.

Vậy đã tô màu Đã tô màu một phần mấy số cánh của ngôi sao? (ảnh 2) số cánh của ngôi sao.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận