Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 3. Ôn tập hình học và đo lường có đáp án

  • 422 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Vật nào sau đây có dạng khối cầu?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Quan sát hình vẽ, ta thấy:

Quả bóng có dạng khối cầu.

Hộp quà và con xúc xắc có dạng khối lập phương.

Cuốn sách có dạng khối hộp chữ nhật.


Câu 2:

Cho các đoạn thẳng sau. Đoạn thẳng nào có độ dài ngắn nhất?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Quan sát độ dài 4 đoạn thẳng trên, ta thấy AB là đoạn thẳng có độ dài ngắn nhất


Câu 3:

Đồng hồ dưới đây chỉ mấy giờ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Quan sát đồng hồ trên, ta thấy: Kim dài chỉ số 10; Kim ngắn nằm trong khoảng từ 9 đến 10.

Vậy đồng hồ trên chỉ 9 giờ 50 phút.


Câu 4:

Có tất cả bao nhiêu lít sơn trong hình vẽ dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Quan sát hình vẽ trên, ta thấy: Có 2 hộp sơn mỗi hộp có 5 lít sơn

Có tất cả số lít sơn là:

5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 25 (lít)


Câu 5:

Có bao nhiêu lít nước táo trong hình vẽ dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Quan sát hình vẽ, ta thấy có 8 hộp nước táo, mỗi hộp có 2 lít nước táo.

Số lít nước táo có trong hình vẽ là:

2 x 8 = 16 (lít)


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận