Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 30. Mi-li-mét có đáp án

  • 362 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Quan sát hình vẽ, em thấy: Đoạn thẳng AB dài 2 cm.

Đổi 2 cm = 20 mm.

Vậy số cần điền vào ô trống là 20.


Câu 2:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Điền số thích hợp vào ô trống: (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Quan sát hình vẽ, em thấy: Đoạn thẳng CD dài 3 cm.

Đổi 3 cm = 30 mm.

Vậy số cần điền vào ô trống là 30.

 


Câu 3:

Kết quả của phép tính 25 mm + 17 mm là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

25 mm + 17 mm = 42 mm


Câu 4:

Điền số thích hợp vào ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

10 mm = 1 cm


Câu 5:

Bạn ve sầu có chiều dài 3 cm; bạn kiến có chiều dài là 3 mm. Hỏi bạn nào ngắn hơn?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Bạn ve sầu có chiều dài 3 cm.

Bạn kiến có chiều dài là 3 mm.

Ta có: 3 cm = 30 mm

Do 3 mm < 30 mm nên bạn kiến ngắn hơn bạn ve sầu.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận