Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 33. Nhiệt độ. Đơn vị đo nhiệt độ có đáp án

  • 335 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Bảng sau cho biết nhiệt độ không khí vào buổi sáng trong một ngày ở 3 địa điểm sau:

Nhiệt độ. Đơn vị đo nhiệt độCâu 1. Bảng sau cho biết nhiệt độ không khí vào buổi sáng trong một ngày ở 3 địa điểm sau:Địa phươngHà NộiNinh BìnhSa PaNhiệt độ không khíNhiệt độ không khí ở nơi  (ảnh 1)

Nhiệt độ không khí ở nơi nào cao nhất?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có: 30oC > 27oC > 10oC

Do đó, nhiệt độ không khí ở Hà Nội là cao nhất trong 3 địa điểm trên.


Câu 2:

Dụng cụ dùng để đo nhiệt độ cơ thể là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Nhiệt kế là dụng cụ để đo nhiệt độ cơ thể.


Câu 3:

Nhiệt độ không khí vào các buổi trong ngày tại một địa phương được ghi như sau:

Buổi

Sáng

Chiều

Tối

Nhiệt độ

Nhiệt độ không khí vào các buổi trong ngày tại một địa phương được ghi như sau:BuổiSángChiềuTốiNhiệt độ Nhiệt độ thấp nhất trong ngày xảy ra vào buổi nào, cụ thể là bao nhiêu độ? (ảnh 1)

Nhiệt độ không khí vào các buổi trong ngày tại một địa phương được ghi như sau:BuổiSángChiềuTốiNhiệt độ Nhiệt độ thấp nhất trong ngày xảy ra vào buổi nào, cụ thể là bao nhiêu độ? (ảnh 2)

Nhiệt độ không khí vào các buổi trong ngày tại một địa phương được ghi như sau:BuổiSángChiềuTốiNhiệt độ Nhiệt độ thấp nhất trong ngày xảy ra vào buổi nào, cụ thể là bao nhiêu độ? (ảnh 3)

Nhiệt độ thấp nhất trong ngày xảy ra vào buổi nào, cụ thể là bao nhiêu độ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là C

Ta có: 150C < 250C < 370C

Do đó, nhiệt độ thấp nhất trong ngày xảy ra vào buổi tối, nhiệt độ là 150C.


Câu 5:

Nhiệt kế sau đây chỉ bao nhiêu độ?

Nhiệt kế sau đây chỉ bao nhiêu độ? (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Vạch đỏ trong nhiệt kế chỉ 300C.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận