Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 34. Diện tích hình chữ nhật có đáp án

  • 250 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

Diện tích hình chữ nhật ABCD là: (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Hình chữ nhật ABCD có:

4 × 3 = 12 (ô vuông)

Diện tích mỗi ô vuông là 1 cm2

Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

4 × 3 = 12 (cm2)

Đáp số: 12 cm2


Câu 2:

Tính diện tích hình chữ nhật ABCD trong hình vẽ dưới đây

Tính diện tích hình chữ nhật ABCD trong hình vẽ dưới đây (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Diện tích hình chữ nhật đó là:

6 × 3 = 18 (cm2)

Đáp số: 18 cm2


Câu 3:

Tính diện tích của hình vẽ dưới đây

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Diện tích của hình chữ nhật màu nâu là:

4 × 3 = 12 (cm2)

Diện tích của hình chữ nhật màu vàng là:

10 × 2 = 20 (cm2)

Diện tích của hình đã cho là:

20 + 12 = 32 (cm2)

Đáp số: 32 cm2


Câu 4:

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng 5 m, chiều dài gấp 9 lần chiều rộng. Diện tích của hình chữ nhật đó là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Chiều dài của mảnh vườn hình chữ nhật đó là:

5 × 9 = 45 (m)

Diện tích của mảnh vườn hình chữ nhật đó là:

45 × 5 = 225 (m2 )

Đáp số: 225 m2


Câu 5:

Điền số còn thiếu vào chỗ trống

Chiều dài

31 cm

Chiều rộng

8 cm

Diện tích

?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Diện tích của hình chữ nhật là:

31 × 8 = 248 (cm2)

Đáp số: 248 cm2


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận