Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 35. Luyện tập chung có đáp án

  • 412 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Kết quả của phép tính: 400 ml + 54 ml – 14ml là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

400 ml + 54 ml – 14 ml = 454 ml – 14 ml = 440 ml


Câu 2:

Kết quả của phép tính: 67 g + 43 g – 50 g là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

67 g + 43 g – 50 g = 110 g – 50 g = 60 g


Câu 3:

Điền số thích hợp vào ô trống

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

8 ml x 3 = 24 ml


Câu 4:

Cân nặng của túi A là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Cân nặng của túi A là:

100 + 200 = 300 (gam)


Câu 5:

Cân nặng của túi B là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Cân nặng của túi B là:

500 – 200 = 300 (gam)


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Hương Phùng
20:36 - 30/11/2022

3 aaaaaa