Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 36. Tiền việt nam có đáp án

  • 314 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tờ tiền sau có mệnh giá bao nhiêu?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Quan sát tờ tiền, ta thấy: Trên tờ tiền có ghi “Hai mươi nghìn đồng” và số 20 000

Vậy tờ tiền trên có mệnh giá là 20 000 đồng


Câu 2:

Tờ tiền nào dưới đây có mệnh giá 2 000 đồng?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

+ Tờ tiền ở đáp án A có ghi số 2000

Như vậy tờ tiền đó có mệnh giá 2000 đồng

+ Tờ tiền ở đáp án B có ghi số 1000

Như vậy tờ tiền đó có mệnh giá 1000 đồng

+ Tờ tiền ở đáp án C có ghi số 5000

Như vậy tờ tiền đó có mệnh giá 5000 đồng

+ Tờ tiền ở đáp án D có ghi số 10 000

Như vậy tờ tiền đó có mệnh giá 10 000 đồng

Kết luận: Tờ tiền ở đáp án A có mệnh giá 2000 đồng


Câu 3:

Tờ tiền sau có mệnh giá là:

Tờ tiền sau có mệnh giá là: (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Trên tờ tiền có ghi chữ “Mười nghìn đồng”

Vậy mệnh giá của tờ tiền là Mười nghìn đồng


Câu 4:

Quan sát hình dưới đây và cho biết: Có tất cả ………. nghìn đồng 
Media VietJackMedia VietJackMedia VietJack
                      Media VietJackMedia VietJack

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Có 5 tờ tiền có mệnh giá 2 000 đồng

Như vậy có tất cả:

2 000 × 5 = 10 000 (đồng)

Đáp số: 10 000 đồng


Câu 5:

Điền số thích hợp vào ô trống: “Có tất cả ……….. nghìn đồng”
Điền số thích hợp vào ô trống: “Có tất cả nghìn đồng” (ảnh 1)

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Tổng số tiền trong hình trên là:

100 000 + 50 000 + 20 000 + 8 000 = 178 000 (đồng)

Đáp số: 178 nghìn đồng


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận