Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 37. Bảng nhân 6 có đáp án

  • 320 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền số thích hợp vào dấu ?

Media VietJack

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có:

6 x 1 = 6

6 x 2 = 12

6 x 3 = 18

6 x 5 = 30

6 x 6 = 36

6 x 7 = 42

Vậy số cần điền vào ô trống là: 6 x 4 = 24


Câu 2:

Điền số thích hợp vào ô trống

Media VietJack

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Ta có: 6 x 9 = 54

Vậy số cần điền vào ô trống là 54 .


Câu 3:

Điền số thích hợp vào dấu ?

Media VietJack

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có: 6 × 2 = 12

Vậy số cần điền vào dấu ? là 2.


Câu 4:

Mỗi bạn được tặng 6 quyển vở. Hỏi 4 bạn được tặng tất cả bao nhiêu quyển vở như thế?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

4 bạn được tặng số quyển vở là:

6 x 4 = 24 (quyển)

Đáp số: 24 quyển vở


Câu 5:

Kết quả của phép tính 52 – 6 x 4 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có:

52 – 6 x 4 = 52 – 24 = 28

Vậy kết quả của phép tính trên là 28.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận