Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 37. Ôn tập các số trong phạm vi 100 000 có đáp án

  • 306 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Số 12 538 đọc là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Số 12 538 đọc là Mười hai nghìn năm trăm ba mươi tám


Câu 2:

Số Bảy mươi nghìn chín trăm linh tám viết là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Số Bảy mươi nghìn chín trăm linh tám viết là 70 908


Câu 3:

Điền số thích hợp vào chỗ trống

2 084

=

2 000

+

?

+

4

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Số 2 084 gồm 2 nghìn, 8 chục, 4 đơn vị

Vậy 2 084 = 2000 + 80 + 4

Vậy số cần điền vào ô trống là 80


Câu 4:

Điền số còn thiếu vào ô trống

80 000

75 000

70 000

?

?

55 000

?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Các số trên được viết theo thứ tự giảm dần, số đứng trước hơn số đứng sau 5 000 đơn vị

Ta có:

80 000 – 5 000 = 75 000

75 000 – 5 000 = 70 000

70 000 – 5 000 = 65 000

65 000 – 5 000 = 60 000

60 000 – 5 000 = 55 000

55 000 – 5 000 = 50 000

Vậy các số cần điền vào ô trống lần lượt là: 65 000; 60 000; 50 000

80 000

75 000

70 000

65 000

60 000

55 000

50 000


Câu 5:

So sánh giá trị hai biểu thức sau:

3 500

3 000 + 50

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Ta có: 3 000 + 50 = 3 050

Số 3 500 và số 3 050 đều có chữ số hàng nghìn là 3. Số 3 500 có chữ số hàng trăm là 5, số 3 050 có chữ số hàng trăm là 0. Do 5 > 0 nên 3 500 > 3 050

Vậy 3500 > 3000 + 50


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận