Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 38. Bảng chia 6 có đáp án

  • 276 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền số thích hợp vào ô trống

Media VietJack

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Ta có: 60 : 6 = 10

Vậy số cần điền vào ô trống là 10.


Câu 2:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Media VietJack

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có: 60 : 6 = 10

54 : 6 = 9

48 : 6 = 8

36 : 6 = 6

30 : 6 = 5

Vậy số cần điền vào ô trống phải là một số khi chia cho 6 được thương là 7.

Số đó là: 7 x 6 = 42


Câu 3:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Media VietJack

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Số 0 khi chia cho bất cứ số nào cũng đều cho kết quả là 0.

Vậy số cần điền vào ô trống là 0.


Câu 4:

Có 48 quả trứng được chia đều vào 6 túi. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu quả trứng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Mỗi túi có số quả trứng là:

48 : 6 = 8 (quả)

Đáp số: 8 quả trứng


Câu 5:

Điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm:

Media VietJack

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có:

36 : 6 = 6

Vậy số cần điền là 6.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận