Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 39. Ôn tập hình học và đo lường có đáp án

  • 331 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây không đúng:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Sửa: 10 dm = 1 m; 10 m = 100 dm


Câu 2:

Kết quả của phép tính: 700 ml – 300 ml là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có: 700 – 300 = 400

Vậy 700 ml – 300 ml = 400 ml


Câu 3:

Đồng hồ dưới đây chỉ mấy giờ

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Kim giờ nằm trong khoảng số 9 và số 10

Kim phút chỉ số 10

Như vậy đồng hồ chỉ 9 giờ 50 phút (Hay 10 giờ kém 10 phút)


Câu 4:

Quan sát tờ lịch sau và cho biết tháng Tư có mấy ngày thứ 7

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Các ngày Chủ nhật của tháng Tư được khoanh tròn như hình vẽ:

Như vậy Tháng 4 năm 2022 có 4 ngày Chủ nhật


Câu 5:

Chu vi tứ giác MNPQ là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Chu vi tứ giác MNPQ là:

5 dm + 5 dm + 6 dm + 8 dm = 24 dm

Đáp số: 24 dm


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận