Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 40. Bảng nhân 7 có đáp án

  • 263 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền số thích hợp vào ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có: 7 × 1 = 7

7 × 2 = 14

7 × 4 = 28

7 × 5 = 35

7 × 6 = 42

Vậy số cần điền vào ô trống là: 7 × 3 = 21


Câu 2:

Điền số thích hợp vào ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Ta có: 7 × 8 = 56

Vậy số cần điền vào ô trống là 56


Câu 3:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm.

Media VietJack

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Bất cứ số nào khi nhân với 1 đều bằng chính nó

Do đó: 7 × 1 = 7

Vậy số cần điền vào chỗ chấm là 1.


Câu 4:

Nhà Mai trồng 7 chậu hoa, số chậu hoa nhà Đào trống gấp 2 lần số chậu hoa nhà Mai. Hỏi nhà Đào trồng bao nhiêu chậu hoa?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Nhà Đào trồng số chậu hoa là:

7 × 2 = 14 (chậu)

Đáp số: 14 chậu hoa


Câu 5:

Một bãi đỗ xe có 7 xe ô tô, số xe máy gấp 6 lần số xe ô tô. Hỏi bãi đỗ xe đó có tất cả bao nhiêu chiếc xe?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Bãi đỗ xe đó có số xe máy là:

7 × 6 = 42 (xe)

Bãi đỗ xe đó có tất cả số chiếc xe là:

7 + 42 = 49 (xe)

Đáp số: 49 xe


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận