Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 41. Thực hành và trải nghiệm có đáp án

  • 259 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

Giá tiền của một quyển truyện cổ tích là 15 000 đồng. Bạn Hồng mua 2 quyển truyện như thế hết số tiền là:

Giá tiền của một quyển truyện cổ tích là 15 000 đồng. Bạn Hồng mua 2 quyển truyện như thế hết số tiền là: (ảnh 1)Giá tiền của một quyển truyện cổ tích là 15 000 đồng. Bạn Hồng mua 2 quyển truyện như thế hết số tiền là: (ảnh 2)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Bạn Hồng mua 2 quyển truyện như thế hết số tiền là:

15 000 × 2 = 30 000 (đồng)

Đáp số: 30 000 đồng


Câu 3:

Có 4 món đồ chơi được bày bán với giá tiền như sau:

Media VietJack

Bạn An mua 1 cái ô tô màu xanh và 1 cái thuyền buồm hết bao nhiêu tiền?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Giá tiền của 1 cái ô tô màu xanh là: 20 000 đồng

Giá tiền của 1 cái thuyền buồm là: 16 900 đồng

An mua hết tất cả số tiền là:

20 000 + 16 900 = 36 900 (đồng)

Đáp số: 36 900 đồng


Câu 4:

Một ki-lô-gam táo có giá 50 000 đồng. Bạn Hoàng được mẹ đưa cho 100 000 đồng. Hoàng mua được số cân táo là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

1 kg táo có giá 50 000 đồng

2 kg táo có giá 50 000 × 2 = 100 000 đồng

Vậy với 100 000 đồng, Hoàng mua được 2kg táo


Câu 5:

Tâm mua 3 cây bút chì và 1 chiếc thước kẻ. Tâm đưa cô bán hàng tờ 20 000 đồng. Cô bán hàng cần trả lại Tâm bao nhiêu tiền?

                              Tâm mua 3 cây bút chì và 1 chiếc thước kẻ. Tâm đưa cô bán hàng tờ 20 000 đồng. Cô bán hàng cần trả lại Tâm bao nhiêu tiền? (ảnh 1)                                                 Tâm mua 3 cây bút chì và 1 chiếc thước kẻ. Tâm đưa cô bán hàng tờ 20 000 đồng. Cô bán hàng cần trả lại Tâm bao nhiêu tiền? (ảnh 2)

                                       3000 đồng                                                    5000 đồng

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Tâm mua 3 cây bút chì và 1 chiếc thước kẻ hết số tiền là:

3 000 × 3 + 5 000 = 14 000 (đồng)

Cô bán hàng cần trả lại Tâm số tiền là:

20 000 – 14 000 = 6 000 (đồng)

Đáp số: 6 000 đồng


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận