Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 43. Ôn tập hình học và đo lường có đáp án

  • 325 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Hình vẽ trên có bao nhiêu góc vuông?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Hình vẽ trên có 4 góc vuông


Câu 2:

Đường kính hình tròn trên là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Ba điểm A, O, B thẳng hàng

Điểm O là tâm đường tròn

Nên AB là đường kính của đường tròn O.


Câu 3:

Người ta xếp 12 khối lập phương nhỏ thành một khối chữ nhật lớn. Sau đó sơn tất cả các mặt bên ngoài của khối chữ nhật lớn. Hỏi có bao nhiêu khối lập phương nhỏ được sơn 3 mặt?

Người ta xếp 12 khối lập phương nhỏ thành một khối chữ nhật lớn. Sau đó sơn tất cả các mặt bên ngoài của khối chữ nhật lớn. Hỏi có bao nhiêu khối lập phương nhỏ được sơn 3 mặt? (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Dựa vào hình vẽ, ta thấy có 8 khối lập phương nhỏ được sơn 3 mặt


Câu 4:

Tính độ dài đường gấp khúc ABCD.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Độ dài đường gấp khúc ABCD là:

125 + 127 + 70 = 322 (cm)

Đáp số: 322 cm


Câu 5:

Bao gạo cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Cân nặng của bao gạo là:

1 + 5 = 6 (kg)

Đáp số: 6 kg


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận