Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 47. Em làm được những gì? có đáp án

  • 260 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Media VietJack

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có:

30 : 5 = 6

30 : 3 = 10

Do đó hai số cần điền vào ô trống lần lượt là: 6; 10


Câu 2:

Có 10 bao gạo, mỗi bao có 9 kg gạo. Hỏi có tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Có tất cả số ki-lô-gam gạo là:

9 x 10 = 90 (kg)

Đáp số: 90 kg gạo


Câu 3:

Kết quả của phép nhân 246 x 3 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

+ 3 nhân 6 bằng 18, viết 8, nhớ 1

+ 3 nhân 4 bằng 12, thêm 1 bằng 13, viết 3, nhớ 1

+ 3 nhân 2 bằng 6, thêm 1 bằng 7, viết 7

Vậy kết quả của phép tính là: 738


Câu 4:

Kết quả của phép chia 96 : 5 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

+ 9 chia 6 bằng 1, viết 1

1 nhân 5 bằng 5, 9 trừ 5 bằng 4

+ Hạ 6, 46 chia 5 bằng 9, viết 9

9 nhân 5 bằng 45, 46 trừ 45 bằng 1

Vậy 96 : 5 = 19 (dư 1)


Câu 5:

Phân số nào sau đây biểu diễn số phần tô màu của hình vẽ dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Hình chữ nhật trên được chia thành 5 phần bằng nhau, có một phần được tô màu.

Như vậy phân số biểu diễn số phần tô màu trong hình trên là .


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Thị Thúy
20:53 - 03/12/2022

câu D sai. 7 m = 700 cm và 7 dm = 70 cm