Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 47. Làm quen với chữ số la mã có đáp án

  • 280 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

 Số 7 được viết thành số La Mã là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C.

Số 7 được viết thành số La Mã là: VII


Câu 2:

Số “mười lăm” được viết thành số La Mã là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Số “mười lăm” được viết thành số La Mã là: XV


Câu 3:

 Điền dấu thích hợp vào chỗ trống:

XVI

?

XIV

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Số XVI là số 16, số XIV là số 14

Vì 16 > 14 nên XVI > XIV

Vậy dấu cần điền vào ô trống là dấu >.


Câu 4:

 Tìm số lớn nhất trong các số sau: II, VIII, V, XX

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Số II là số 2; số VIII là số 8; số V là số 5; số XX là số 20

Ta có: 20 > 8 > 5 > 2

Sắp xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé, ta được: 20; 8; 5; 2

Tương ứng: XX; VIII; V, II

Vậy số lớn nhất trong các số đã cho là số XX


Câu 5:

 Số XIII có giá trị là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Số XIII có giá trị là 13

(X là số 10; III là số 3, ta có 10 + 3 = 13. Do đó số XIII có giá trị là 13)


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận