Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 48. Xem đồng hồ có đáp án

  • 289 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Đồng hồ dưới đây chỉ mấy giờ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Đồng hồ chỉ 8 giờ 5 phút.


Câu 2:

Đồng hồ dưới đây chỉ mấy giờ?

Đồng hồ dưới đây chỉ mấy giờ? (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Kim ngắn chỉ số 8; kim dài chỉ số 6

Vậy đồng hồ trên chỉ 8 giờ 30 phút (hay 8 rưỡi)


Câu 3:

Đồng hồ dưới đây chỉ mấy giờ?

Đồng hồ dưới đây chỉ mấy giờ? (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Kim dài chỉ số II, kim ngắn chỉ số XII.

Vậy đồng hồ trên chỉ 12 giờ 10 phút.


Câu 4:

Đồng hồ dưới đây chỉ mấy giờ?

Đồng hồ dưới đây chỉ mấy giờ? (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Kim ngắn chỉ số 1, kim dài chỉ số 12.

Vậy đồng hồ trên đang chỉ 1 giờ.


Câu 5:

Đọc giờ trên đồng hồ sau:

Đọc giờ trên đồng hồ sau: (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Đồng hồ trên chỉ 23 giờ 35 phút.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận