Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 5: Bảng nhân 3, bảng chia 3 có đáp án

  • 395 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Hoàn thành dãy số sau:

Bảng nhân 3, bảng chia 3181812121515212127273030Câu 1. Hoàn thành dãy số sau: (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta thấy:

30 = 3 x 10

27 = 3 x 9

21 = 3 x 7

18 = 3 x 6 …

Như vậy số cần điền là: 3 x 8 = 24


Câu 2:

Một xe xích lô có 3 bánh. Hỏi 8 xe xích lô như thế có bao nhiêu bánh xe?

Một xe xích lô có 3 bánh. Hỏi 8 xe xích lô như thế có bao nhiêu bánh xe? (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

8 xe xích lô như thế có số bánh xe là:

3 x 8 = 24 (bánh)

Đáp số: 24 bánh xe


Câu 3:

Tổng số chấm của con xúc sắc trên hình vẽ là:

Tổng số chấm của con xúc sắc trên hình vẽ là: (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Tổng số chấm của con xúc sắc là:

3 x 4 = 12 (chấm)

Đáp số: 12 chấm


Câu 4:

Kết quả của phép tính 3 x 3 + 3 bằng với kết quả của phép tính nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta có: 3 x 3 + 3 = 9 + 3 = 12

3 x 4 = 12

Vậy 3 x 3 + 3 = 3 x 4


Câu 5:

Tìm thương của phép chia 27 : 3.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Ta có: 3 x 9 = 27 27 : 3 = 9


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận