Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 52. Hình tròn có đáp án

  • 249 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho hình vẽ sau:

Cho hình vẽ sau:Đáp án nào sau đây không phải là bán kính của hình tròn trên? (ảnh 1)

Đáp án nào sau đây không phải là bán kính của hình tròn trên?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Trong hình tròn trên: OA, OB, OM đều là bán kính của hình tròn

AB là đường kính của hình tròn


Câu 2:

Cho hình vẽ:

Cho hình vẽ: Đường kính của hình tròn là:  (ảnh 1)

Đường kính của hình tròn là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Do ba điểm M, I, N thẳng hàng và I là tâm đường tròn nên MN là đường kính của đường tròn tâm I.


Câu 3:

Nhận xét nào sau đây là đúng?

Nhận xét nào sau đây là đúng? (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Do trong một hình tròn, các bán kính có độ dài bằng nhau nên ta có:

OA = OB = OC = OD

Ta có:

A; O; B là 3 điểm thẳng hàng

C; O; D là 3 điểm thẳng hàng

O là tâm đường tròn nên AB và CD là đường kính của đường tròn.


Câu 4:

Nhận xét nào sau đây không đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Trong một hình tròn, có nhiều bán kính có nhiều đường kính.


Câu 5:

Cho hình tròn sau, biết AB = 10 cm. Tính độ dài OM.
Media VietJack

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Quan sát hình vẽ, em thấy: AB là đường kính của hình tròn, AB = 10 cm.

OM là bán kính

Độ dài OM là: 10 : 2 = 5 (cm)

Đáp số: 5 cm


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận