Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 53. Nhiệt độ. Đo nhiệt độ có đáp án

  • 276 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Dụng cụ dùng để đo nhiệt độ là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Nhiệt kế là dụng cụ dùng để đo nhiệt độ


Câu 2:

Đơn vị để đo nhiệt độ là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Đơn vị dùng để đo nhiệt độ là độ C.


Câu 3:

Nhiệt kế sau đang chỉ bao nhiêu độ C?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Vạch màu đỏ của nhiệt kế đang chỉ 400C.

Vậy nhiệt kế đang chỉ 400C.


Câu 4:

Nhiệt độ ở ngoài sân trường vào mùa hè khoảng

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Nhiệt độ ở ngoài sân trường vào mùa hè khoảng 350C.


Câu 5:

Bảng sau cho biết nhiệt độ không khí vào buổi sáng trong một ngày ở 3 địa điểm sau:

Địa phương

Hà Nội

Ninh Bình

Sa Pa

Nhiệt độ không khí

300C

270C

100C

Nhiệt độ không khí ở nơi nào cao nhất?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có: 300C > 270C > 100C

Do đó, nhiệt độ không khí ở Hà Nội là cao nhất trong 3 địa điểm trên.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận