Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 56. Ôn tập các phép tính có đáp án

  • 255 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Có tất cả bao nhiêu tam giác trong hình vẽ trên?

Media VietJack

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Có 6 tam giác màu xanh dương và 3 tam giác màu xanh lá cây.

Vậy có tất cả 9 tam giác trong hình vẽ trên.


Câu 2:

Số viên kẹo trong hình dưới đây được chia đều cho 3 bạn, hỏi mỗi bạn được bao nhiêu viên kẹo?

Số viên kẹo trong hình dưới đây được chia đều cho 3 bạn, hỏi mỗi bạn được bao nhiêu viên kẹo? (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Trong hình trên có 12 viên kẹo.

Mỗi bạn được số viên kẹo là:

12 : 3 = 4 (viên)

Đáp số: 4 viên kẹo


Câu 3:

Hà gấp được 260 con hạc giấy, Linh gấp được 342 con hạc giấy. Hỏi Linh gấp được nhiều hơn Hà bao nhiêu con hạc giấy?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Linh gấp được nhiều hơn Hà số con hạc giấy là:

342 – 260 = 82 (con)

Đáp số: 82 con hạc giấy


Câu 4:

Một lớp học có 32 học sinh chia thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm có 8 học sinh. Hỏi chia được thành mấy nhóm?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Chia được thành số nhóm là:

32 : 4 = 8 (nhóm)

Đáp số: 8 nhóm


Câu 5:

Phát biểu nào sau đây không chính xác?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Số bé: 1 phần

Số lớn: 5 phần

Số lớn gấp 5 lần số bé.

Số bé gấp 5 lần lên thì được số lớn.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận