Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 57. Ôn tập hình học và đo lường có đáp án

  • 255 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Hình nào dưới đây là hình tam giác?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Hình 1 là hình chữ nhật

Hình 2 là hình tam giác

Hình 3 là khối lập phương

Hình 4 là hình tròn

Vậy hình 2 là hình tam giác


Câu 2:

Hình nào KHÔNG có 4 đỉnh, 4 cạnh?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Hình tròn không có 4 đỉnh và 4 cạnh


Câu 3:

Khối hộp chữ nhật có:

Media VietJack

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Khối hộp chữ nhật có 6 mặt, 12 cạnh và 8 đỉnh.


Câu 4:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

2 m = ….. cm

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

2 m = 20 dm = 200 cm

Vậy 2 m = 200 cm.


Câu 5:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

1000 m = ….. km

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

1 km = 1000 m


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận