Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 58. Ôn tập thống kê Có thể, chắc chắn, không thể có đáp án

  • 294 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho hình vẽ:

Cho hình vẽ: Các loại quả có trong hình dưới đây là: (ảnh 1)

Các loại quả có trong hình dưới đây là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Các loại quả có trong hình trên là: Chuối, dưa hấu, bơ, chanh dây


Câu 2:

Có bao nhiêu bông hoa màu vàng trong hình dưới đây?

Có bao nhiêu bông hoa màu vàng trong hình dưới đây? (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Có số bông hoa màu vàng là:

2 × 4 = 8 (bông hoa)


Câu 3:

Có bao nhiêu chiếc bánh hình tròn trong hình dưới đây:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Có 4 chiếc bánh hình tròn trong hình trên.


Câu 5:

Quan sát bảng số liệu sau cho biết lớp nào có nhiều học sinh giỏi nhất?

Lớp

3A

3B

3C

3D

Số học giỏi

18

12

17

20

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Lớp 3A có 18 học sinh giỏi

Lớp 3B có 12 học sinh giỏi

Lớp 3C có 17 học sinh giỏi

Lớp 3D có 20 học sinh giỏi

Vì 12 < 17 < 18 < 20 nên lớp 3D có nhiều học sinh giỏi nhất.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận