Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 62. Luyện tập chung có đáp án

  • 347 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Số 26 318 đọc là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Số 26 318 đọc là “Hai mươi sáu nghìn ba trăm mười tám”


Câu 2:

Điền số thích hợp vào ô trống

34 000

34 100

34 200

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Các số trên được viết theo thứ tự tăng dần, số đứng sau lớn hơn số đứng trước 100 đơn vị, bắt đầu từ số 34 000

Ta có: 34 000 + 100 = 34 100

34 100 + 100 = 34 200

34 200 + 100 = 34 300

34 300 + 100 = 34 400

34 400 + 100 = 34 500

Vậy các số cần điền vào ô trống lần lượt là: 34 300; 34 400; 34 500

2 536

2 537

2 538

34 300

34 400

34 500


Câu 3:

Số 58 260 có chữ số hàng chục nghìn là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Số 58 260 gồm: 5 chục nghìn, 8 nghìn, 2 trăm, 6 chục, 0 đơn vị

Do đó chữ số hàng chục nghìn là 5


Câu 4:

Số 81 908 làm tròn đến hàng nghìn là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Số 81 908 có chữ số hàng trăm là 9, do 9 > 5 nên khi làm tròn đến chữ số hàng nghìn, ta làm tròn lên thành số 82 000

Vậy số 81 908 làm tròn đến hàng nghìn thành số 82 000


Câu 5:

Số bé nhất trong các số 14 264; 15 317; 5 828; 5 934 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Trong các số đã cho:

+ Số 14 264 và số 15 317 có 5 chữ số

+ Số 5 828 và số 5 934 có 4 chữ số

+ Số 5 828 có chữ số hàng trăm là 8, số 5 934 có chữ số hàng trăm là 9. Do 8 < 9 nên ta có 5 828 < 5 934

Vậy số 5 828 là số bé nhất trong dãy số trên


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận