Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 67. Thực hành xem đồng hồ. Xem lịch có đáp án

  • 274 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Kim ngắn đang nằm trong khoảng giữa số 11 và số 12

Kim dài chỉ số 8

Vậy đồng hồ chỉ 11 giờ 40 phút hay 12 giờ kém 20 phút


Câu 2:

Mẹ bắt đầu làm bánh lúc 10 giờ 10 phút. Biết thời gian làm bánh là 30 phút. Hỏi mẹ làm bánh xong lúc mấy giờ

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Mẹ làm bánh xong lúc:

10 giờ 10 phút + 30 phút = 10 giờ 40 phút

Đáp số: 10 giờ 40 phút


Câu 3:

An làm bài tập toán từ 8 giờ đến 9 giờ 15 phút. Hỏi An đã làm bài tập toán trong bao lâu?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

An đã làm bài tập toán trong thời gian là:

9 giờ 15 phút – 8 giờ = 1 giờ 15 phút

Đáp số: 1 giờ 15 phút


Câu 4:

Dưới đây là thời gian bắt đầu và kết thúc một bộ phim truyền hình. Hỏi bộ phim đó kéo dài trong bao lâu?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Bộ phim bắt đầu lúc: 4 giờ

Bộ phim kết thúc lúc: 4 giờ 55 phút

Vậy bộ phim kéo dài trong khoảng thời gian là:

4 giờ 55 phút – 4 giờ = 55 phút

Đáp số: 55 phút


Câu 5:

Dưới đây là tờ lịch tháng 4:

Hỏi trong tháng có mấy ngày Chủ nhật?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Quan sát tờ lịch, ta thấy: Trong tháng Tư có 5 ngày Chủ nhật: Ngày 1, Ngày 8, Ngày 15, Ngày 22, Ngày 29


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận