Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 68. Tiền việt nam có đáp án

  • 317 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

 

Ví nào dưới đây có nhiều tiền nhất?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ví 1 có số tiền là: 20 000 + 50 000 = 70 000 (đồng)

Ví 2 có số tiền là: 50 000 + 10 000 + 5 000 = 65 000 (đồng)

Ví 3 có số tiền là: 20 000 × 3 = 60 000 (đồng)

Vì 60 000 < 65 000 < 70 000 nên Ví 1 có nhiều tiền nhất.


Câu 2:

 

Cái mũ có giá 25 000 đồng, cái ô có giá 70 000 đồng. Cái mũ rẻ hơn cái ô số tiền là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Cái mũ rẻ hơn cái ô số tiền là:

70000 – 25000 = 45000 (đồng)

Đáp số: 45000 đồng.


Câu 3:

Bạn Nam mang hai tờ tiền có mệnh giá 10 000 đồng đi mua bút chì. Bạn mua hết 15 000. Bạn Nam còn thừa ...………đồng.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Bạn Nam có số tiền là

10 000 × 2 = 20 000 (đồng)

Bạn Nam còn thừa số tiền là:

20 000 – 15 000 = 5 000 (đồng)

Đáp số: 5 000 đồng

Số cần điền vào chỗ chấm là: 5 000.


Câu 4:

Điền số còn thiếu vào chỗ trống:

Giá tiền

Số tiền người mua trả

Số tiền thừa nhận lại

27 000 đồng

50 000 đồng

………. đồng

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Số tiền thừa người mua nhận lại được là:

50 000 – 27 000 = 23 000 (đồng)

Đáp số: 23 000 đồng

Số cần điền vào chỗ chấm là 23 000

đồng.


Câu 5:

Giá tiền của củ cà rốt là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Ta có: Giá tiền của bắp ngô + giá tiền của củ cà rốt = 8 000 đồng

Giá tiền của bắp ngô là 5 000 đồng

Vậy giá tiền của củ cà rốt là:

8 000 – 5 000 = 3 000 (đồng)

Đáp số: 3 000 đồng


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận