Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 69. Luyện tập chung có đáp án

  • 265 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Mai thức dậy lúc 6 giờ sáng. Đồng hồ nào dưới đây chỉ thời điểm bạn Mai thức dậy

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

+ Đồng hồ 1: 6 giờ 30 phút

+ Đồng hồ 2: 6 giờ 45 phút

+ Đồng hồ 3: 6 giờ

+ Đồng hồ 4: 3 giờ

Vậy đồng hồ 3 chỉ 6 giờ là thời điểm bạn Mai thức dậy.


Câu 2:

Quan sát tờ lịch dưới đây và cho biết Ngày thầy thuốc Việt Nam (27 tháng 2) là thứ mấy?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Quan sát tờ lịch ta thấy: Ngày 27 tháng 2 nằm ở vị trí sau:

Vậy ngày 27 tháng 2 rơi vào Chủ nhật


Câu 3:

Lan mua 2 cây bút chì và 1 cây thước kẻ hết 13 000 đồng. Biết giá tiền 1 cây bút chì là 5 000 đồng. Hỏi giá tiền của cây thước kẻ là bao nhiêu?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Giá tiền của 2 cây bút chì là:

5 000 × 2 = 10 000 (đồng)

Giá tiền của 1 cây thước kẻ là:

13 000 – 10 000 = 3 000 (đồng)

Đáp số: 3 000 đồng


Câu 4:

Điền số thích hợp vào ô trống

3 năm

=

? tháng

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Ta có: 1 năm = 12 tháng

Như vậy: 3 năm = 12 tháng × 3 = 36 tháng


Câu 5:

Sáng Chủ nhật, bạn Nam thực hiện hai hoạt động là dọn phòng và làm bài tập về nhà. Hỏi hoạt động nào xảy ra trước?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Nam dọn phòng lúc: 6 giờ 45 phút

Nam làm bài tập lúc: 7 giờ

Vì 6 giờ 45 phút đến trước 7 giờ nên hoạt động dọn phòng xảy ra trước


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận