Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 7. Ôn tập hình học và đo lường có đáp án

  • 407 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Quả địa cầu có dạng hình gì?

Quả địa cầu có dạng hình gì? (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Quả địa cầu có dạng hình cầu


Câu 2:

3 điểm thẳng hàng trong hình vẽ trên là:

3 điểm thẳng hàng trong hình vẽ trên là: (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ba điểm thẳng hàng trong hình vẽ trên là: B, O, M

Ngoài ra có thể chỉ ra 3 điểm thẳng hàng khác trong hình vẽ: (C, O, N); (A, N, B), (A, M, C)

 


Câu 3:

Cho đường gấp khúc ABCD có độ dài như hình vẽ. Tính độ dài đường gấp khúc ABCD?

Cho đường gấp khúc ABCD có độ dài như hình vẽ. Tính độ dài đường gấp khúc ABCD? (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Độ dài đường gấp khúc ABCD là:

3 + 2 + 5 = 10 (cm)

Đáp số: 10 cm


Câu 4:

Hình vẽ trên có bao nhiêu tứ giác:

Hình vẽ trên có bao nhiêu tứ giác: (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Có thể kể tên các tứ giác có trong hình vẽ như sau:

Hình vẽ trên có bao nhiêu tứ giác: (ảnh 2)

·      Có 4 tứ giác nhỏ: AMOP, MBQO; CNOQ, DNOP

·      Có 4 tứ giác được ghép từ hai tứ giác nhỏ hơn: AMND; BMNC, ABQP, CDPQ

·      Có 1 tứ giác lớn: ABCD

Như vậy có tất cả 9 tứ giác trong hình vẽ trên


Câu 5:

Quả dưa hấu cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?
Quả dưa hấu cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam? (ảnh 1)
 

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Mũi tên đang chỉ số 3, như vậy quả dưa hấu trên cân nặng 3 ki--gam.

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận