Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 79. Ôn tập hình học và đo lường có đáp án

  • 389 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho hình tròn tâm O như hình vẽ. O là trung điểm của đoạn thẳng nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta có:

+ OA = OB (cùng là bán kính của đường tròn tâm O)

+ Ba điểm O, A, B thẳng hàng

Do đó: O là trung điểm của đoạn thẳng AB


Câu 2:

Chu vi tứ giác MNPQ là:

Chu vi tứ giác MNPQ là: (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Chu vi tứ giác MNPQ là:

5 dm + 5 dm + 6 dm + 8 dm = 24 dm

Đáp số: 24 dm

Chu vi tứ giác MNPQ là: (ảnh 2)


Câu 3:

Chu vi tam giác ABC là:

Chu vi tam giác ABC là: (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Chu vi tam giác ABC là:

4 cm + 5 cm + 6 cm = 15 (cm)

Đáp số: 15 cm


Câu 4:

Chu vi hình vuông có độ dài cạnh 30 cm là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

- Lưu ý: Muốn tính chu vi hình vuông, ta lấy độ dài một cạnh nhân với 4

Chu vi của hình vuông là:

30 × 4 = 120 (cm)

Đáp số: 120 cm


Câu 5:

Hình vẽ dưới đây được tạo bởi 1 hình vuông và 1 hình chữ nhật. Diện tích hình vẽ là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Diện tích hình chữ nhật là:

2 × 5 = 10 (cm2)

Diện tích hình vuông là:

2 × 2 = 4 (cm2)

Diện tích cả hình vẽ là:

10 + 4 = 14 (cm2)

Đáp số: 14 cm2


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận