Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 8. Gam có đáp án

  • 328 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Gói bột ngọt cân nặng bao nhiêu gam?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Quan sát hình ảnh ta thấy, cân đang ở vị trí cân bằng. Cân nặng của gói bột ngọt ở bên phải bằng với cân nặng của quả cân ở bên trái.

Cân nặng của gói bột ngọt là 100 gam


Câu 2:

Túi táo cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Quan sát hình ảnh ta thấy vạch đỏ của cân chỉ vào số 500.

Vậy cân nặng của túi táo là 500 gam.


Câu 3:

1 kg 400 g = …… g

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

1 kg = 1 000 g

1 kg 400 g = 1 400 g


Câu 4:

Cân nặng nào sau đây phù hợp với cân nặng của con bò?

Cân nặng nào sau đây phù hợp với cân nặng của con bò? (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Trong 4 cân nặng trên, cân nặng phù hợp nhất với cân nặng của con bò là: 200 kg


Câu 5:

So sánh cân nặng của túi muối và túi đường?
Media VietJack Media VietJack

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Cân nặng của túi đường là: 500 g

Cân nặng của túi muối là: 200 g + 200 g = 400 g

Do 500 g > 400 g

Nên túi đường nặng hơn túi muối.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận