Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 8. Luyện tập chung có đáp án

  • 377 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Sắp xếp các con vật sau có cân nặng theo thứ tự từ bé đến lớn

Sắp xếp các con vật sau có cân nặng theo thứ tự từ bé đến lớnMèo 2 kgMèo 2 kgGấu Bắc cực 250 kgGấu Bắc cực 250 kgHổ 162 kgHổ 162 kg (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta thấy: 2 kg < 162 kg < 250 kg

Do đó cân nặng của Mèo < cân nặng của Hổ < cân nặng của Gấu Bắc Cực


Câu 2:

Điền vào ô trống:

Điền vào ô trống: (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta thấy: số 654 có chữ số hàng trăm là 6, hàng chục là 5, hàng đơn vị là 4

Do đó số 654 được viết thành tổng các trăm, chục và đơn vị như sau:

654 = 600 + 50 + 4


Câu 3:

Kết quả của phép tính: 964 – 257 bằng:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Đặt tính và thực hiện lần lượt các phép tính từ phải qua trái, ta thu được kết quả của phép tính 964 – 257 = 707


Câu 4:

Trường Tiểu học A có 563 học sinh, trường tiểu học B có ít hơn trường tiểu học B 20 em học sinh. Hỏi trường Tiểu học B có bao nhiêu em học sinh?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Trường tiểu học B có số học sinh là:

563 – 20 = 543 (học sinh)

Đáp số: 543 học sinh


Câu 5:

Nhận xét nào sau đây không đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Số 0 chia cho số nào cũng bằng 0


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận