Trắc nghiệm Toán lớp 3 Cánh diều Bài 15: Thực hành xem đồng hồ (Phần 2) có đáp án

  • 179 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Đồng hồ nào chỉ 4 giờ 35 phút?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Đồng hồ chỉ 4 giờ 35 phút có kim ngắn chỉ vào giữa số IV và số V, kim dài chỉ vào số VII.

Vậy đồng hồ A chỉ 4 giờ 35 phút.


Câu 2:

Đồng hồ bên dưới đang chỉ:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Đồng hồ có kim ngắn chỉ chưa tới số 7, kim dài chỉ vào 52 nên đồng hồ chỉ 7 giờ 52 phút


Câu 3:

7 giờ 35 phút còn có cách nói khác là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

7 giờ 35 phút còn thiếu 25 phút nữa là 8 giờ nên 7 giờ 35 phút có tên khác là 8 giờ kém 25 phút.


Câu 4:

Đồng hồ dưới đây đang chỉ:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Kim ngắn của đồng hồ chưa chỉ đến số 3, kim dài của đồng hồ chỉ đến vạch thứ 48 nên đồng hồ chỉ 2 giờ 48 phút.


Câu 5:

Xem đồng đồ dưới đây:

Bạn Mai nói: “Đồng hồ trên chỉ 5 giờ 41 phút”

Bạn Nam nói “Đồng hồ trên chỉ 6 giờ kém 19 phút”

Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Cả hai bạn đều nói đúng. Đồng hồ trên chỉ 5 giờ 41 phút và còn có cách đọc khác là 6 giờ kém 19 phút.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận