Thi Online Trắc nghiệm Toán lớp 3 Cánh diều Bài 29: Chia cho số có một chữ số trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) (Phần 2) có đáp án

Trắc nghiệm Toán lớp 3 Cánh diều Bài 29: Chia cho số có một chữ số trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) (Phần 2) có đáp án

  • 161 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Phép tính có số dư bằng 2 là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Để tìm phép tính có số dư là 2, ta cần tìm số dư của từng phép tính:

5 035 : 5 = 1 007 (dư 0)

6 026 : 6 = 1 004 (dư 2)

3 322 : 3 = 1 107 (dư 1)

3 963 : 3 = 1 321 (dư 0)

Vậy phép tính có số dư bằng 2 là: 6 026 : 6


Câu 2:

Kết quả của phép tính 5 368 : 4 là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Đặt tính rồi tính

Kết quả của phép tính 5 368 : 4 là: A. 1 092 	 B. 1 342 	 C. 3 323 	 D. 1 042 (ảnh 1)

Câu 3:

Cuộn dây dài 1 223 m, người ta định cắt cuộn dây thành các đoạn dây dài 3 m. Hỏi cắt được bao nhiêu đoạn dây như thế và còn thừa bao nhiêu mét dây?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Số đoạn dây có thể cắt được là:

1 223 : 3 = 407 đoạn dây (dư 2 m dây)

Vậy người ta có thể cắt được 407 đoạn dây và dư 2 m dây.


Câu 4:

Kết quả của phép tính 4 152 : 2 là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Đặt tính rồi tính

Kết quả của phép tính 4 152 : 2 là: A. 276 	 B. 2 036 	 C. 2 076 	 D. 236 (ảnh 1)

Câu 5:

Bác Minh thu hoạch được 2 500 quả bí ngô. Bác Minh chia số bí ngô đó vào 4 xe để chở về. Hỏi mỗi xe có bao nhiêu quả bí ngô?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Mỗi xe chở số quả bí ngô là:

2 500 : 4 = 625 (quả)

Đáp số 625 quả.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận