Trắc nghiệm Toán lớp 3 Cánh diều Bài 3: Làm quen với chữ số La Mã (Phần 2) có đáp án

  • 178 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Số XI được đọc là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Số XI được đọc là: mười một.


Câu 2:

Số “mười sáu” được viết thành số La Mã là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Số “mười sáu” được viết thành số La Mã là: XVI


Câu 3:

Điền dấu thích hợp vào chỗ trống: XV ... XVI

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Số XV đọc là: mười lăm

Số XVI đọc là: mười sáu.

Nên XV < XVI


Câu 4:

Sắp xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: II, V, XII, XIX, VII.

Xem đáp án

Đáp án đúng là C

Ta có: 2 < 5 < 7 < 12 < 19

Các số được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là: II, V, VII, XII, XIX.


Câu 5:

Cho dãy số: I, II, II, IV, … , VI, … , VIII, …., X. Những số thích hợp điền vào chỗ trống là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Dãy số trên được viết bằng chữ số La Mã theo chiều tăng dần từ I đến X. Chữ số đứng sau hơn chữ số đứng trước một đơn vị.

Em điền: I, II, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận