Trắc nghiệm Toán lớp 3 Cánh diều Bài 31: Luyện tập chung (Phần 2) có đáp án

  • 149 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Kết quả của phép tính 36 000 : 9 là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Em tính nhẩm: 36 nghìn : 9 = 4 nghìn

Vậy 36 000 : 9 = 4 000


Câu 2:

Kết quả của phép tính 53 400 × 3 là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Đặt tính rồi tính

Kết quả của phép tính 53 400 × 3 là: A. 15 020 	  B. 15 200 	 C. 15 020 	 D. 160 200 (ảnh 1)

Câu 3:

Một bông hoa hồng giá 6 000 đồng. Hỏi mua 5 bông hoa như thế hết bao nhiêu tiền?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Mua 5 bông hoa như thế hết số tiền là:

6 000 × 5 = 30 000 (đồng)

Đáp số: 30 000 đồng


Câu 4:

Số dư của phép chia 64 849 : 8 là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A.

Đặt tính rồi tính.

Số dư của phép chia 64 849 : 8 là: (ảnh 1)

Câu 5:

Kết quả của phép chia 5 625 : 5 là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Đặt tính rồi tính.

Kết quả của phép chia 5 625 : 5 là: A. 1 120 	 B. 1 105 	 C. 1 125 	 D. 1 152 (ảnh 1)

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận