Trắc nghiệm Toán lớp 3 Cánh diều Bài 42: Em ôn lại những gì đã học (Phần 2) có đáp án

  • 200 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tính giá trị của biểu thức: (12 726 + 10 618) × 2

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

 (12 726 + 10 618) × 2 = 23 344 × 2 = 46 688


Câu 2:

Cách tính nào đúng

Cách 1: 12 726 + 10 618 × 2 = 23 344 × 2 = 46 688

Cách 2: 12 726 + 10 618 × 2 = 12 726 + 21 236 = 33 962

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Trong biểu thức cần thực hiện phép nhân trước sau đó mới thực hiện phép cộng.


Câu 3:

Khung ảnh có cạnh 2 cm. Hỏi diện tích khung ảnh là bao nhiêu xăng - ti - mét vuông?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Diện tích khung ảnh là

2 × 2 = 4 (cm2)

Đáp số: 4 cm2


Câu 4:

Một hình chữ nhật có chiều dài là 24 cm, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Diện tích của hình chữ nhật đó là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Chiều rộng của hình chữ nhật đó là:

24 : 3 = 8 (cm)

Diện tích của hình chữ nhật đó là:

24 × 8 = 192 (cm2)

Đáp số: 192 cm2

Câu 5:

Một hình chữ nhât có diện tích là 24 cm2, chiều dài là 8 cm. Chu vi hình chữ nhật đó là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Chiều rộng hình chữ nhật là

24 : 8 = 3 (cm)

Chu vi hình chữ nhật là:

(3 + 8) × 2 = 22 (cm).

Đáp số: 22 cm


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận