Trắc nghiệm Toán lớp 3 Cánh diều Bài 9: Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính (Phần 2) có đáp án

  • 172 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho hình vẽ sau biết AB = 20 cm

Cho hình vẽ sau biết AB = 20 cm  Độ dài đoạn thẳng OM là ... cm.  A. 5 cm    (ảnh 1)

Độ dài đoạn thẳng OM là ... cm.

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Độ dài đoạn thẳng JM là:

20 : 2 = 10 (cm)

Đáp số: 10 cm.


Câu 2:

Cho hình vẽ sau, đoạn thẳng OM = 4 cm

Cho hình vẽ sau, đoạn thẳng OM = 4 cm  Độ dài đoạn thẳng AB là ... cm. (ảnh 1)

Độ dài đoạn thẳng AB là ... cm.

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

OM là bán kính của hình tròn tâm O.

AB là đường kính và có độ dài gấp đôi bán kính.

Độ dài đoạn thẳng AB là:

4 × 2 = 8 (cm)

Đáp số: 8 cm.


Câu 3:

Cho hình tròn tâm O có độ dài đường kính bằng 10 cm. Tính độ dài bán kính của hình tròn đó.

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Bán kính của hình tròn đó là:

10 : 2 = 5 (cm)

Đáp số: 5cm


Câu 4:

Cho hình tròn tâm O có độ dài bán kính bằng 8cm. Hình tròn tâm O có đường kính dài bao nhiêu xăng – ti – mét?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Hình tròn tâm O có đường kính dài là:

8 × 2 = 16 (cm)

Đáp số: 16 cm.


Câu 5:

Cho hình vẽ

Cho hình vẽ   Điểm nảo là tâm của đường tròn trên: A. Điểm Q		 B. Điểm M	 (ảnh 1)

Điểm nảo là tâm của đường tròn trên:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

I là tâm của đường tròn trên


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận