Trắc nghiệm Toán lớp 3 CD Bài 22. Tiền việt nam có đáp án

  • 359 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tờ tiền sau có mệnh giá bao nhiêu?

Tờ tiền sau có mệnh giá bao nhiêu? (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Quan sát tờ tiền, ta thấy: Trên tờ tiền có ghi “Hai mươi nghìn đồng” và số 20 000

Vậy tờ tiền trên có mệnh giá là 20 000 đồng


Câu 2:

Tờ tiền nào dưới đây có mệnh giá 2 000 đồng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Tờ tiền ở đáp án A có mệnh giá 2000 đồng.


Câu 3:

Quan sát hình dưới đây và cho biết: Có tất cả ………. nghìn đồng

Quan sát hình dưới đây và cho biết: Có tất cả ………. nghìn đồng (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Có 5 tờ tiền có mệnh giá 2 000 đồng

Như vậy có tất cả:

2 000 × 5 = 10 000 (đồng)

Đáp số: 10 000 đồng


Câu 4:

Điền số thích hợp vào ô trống: “Có tất cả ……….. nghìn đồng”

Điền số thích hợp vào ô trống: “Có tất cả nghìn đồng” A. 170 000 đồng B. 178 000 đồng (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Tổng số tiền trong hình trên là:

100 000 + 50 000 + 20 000 + 5 000 + 1 000 + 2 000 = 178 000 (đồng)

Đáp số: 178 nghìn đồng


Câu 5:

Tính tổng số tiền có trong bảng sau:

Loại tiền

10 000 đồng

20 000 đồng

1 000 đồng

Tờ

5

1

3

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Tổng số tiền có trong bảng trên là:

10 000 × 5 + 20 000 × 1 + 1000 × 3 = 73 000 (đồng)

Đáp số: 73 000 đồng


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận