Trắc nghiệm Văn 11 CTST Tác phẩm Một cây bút và một quyển sách có thể thay đổi thế giới có đáp án

  • 127 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Tác giả của văn bản Một cây bút và một quyển sách có thể thay đổi thế giới là:

Xem đáp án

Tác giả của văn bản là Ma-la-la Diu-sa-phdai

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Tác giả là nhà hoạt động nữ quyền người:

Xem đáp án

Ma-la-la Diu-sa-phdai (12/07/1997) là nhà hoạt động nữ quyền người Pakistan

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Tác giả đã từng đạt giải Nobel về lĩnh vực nào?

Xem đáp án

Ma-la-la Diu-sa-phdai (12/07/1997) là nhà hoạt động nữ quyền người Pakistan, cô đã từng đoạt giải Nobel

Hòa Bình khi chưa đủ 18 tuổi.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Ý nào dưới đây đúng khi nói về tác giả?

Xem đáp án

Cô là nguồn cảm hứng cho giới trẻ trên toàn thế giới - sẵn sàng mạo hiểm mạng sống của mình vì phúc lợi và tương lai của những phụ nữ và trẻ em gái khác.

Cô đã được đề cử giải thưởng hòa bình trẻ em quốc tế bởi Desmond Tutu, một nhà hoạt động đấu tranh cho nhân quyền gốc Nam Phi.

Cô là người đoạt giải Nobel trẻ nhất

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Văn bản được đọc tại:

Xem đáp án

Ngày 12 tháng 7 năm 2003, cô đã được vinh dự mời đến đọc diễn văn trước toàn thể Đại hội đồng Giới trẻ Liên Hợp Quốc, để kêu gọi quyền được tiếp cần nền giáo dục cho toàn thể các trẻ em gái trên thế giới

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận