Trắc nghiệm Văn 7 Cánh diều Phân tích bài thơ Những cánh buồm có đáp án

  • 119 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Nhân vật chính trong bài thơ Những cánh buồm là ai?

Xem đáp án

Nhân vật chính trong bài thơ là cha và con

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Cảnh vật thiên nhiên trong bài thơ Những cánh buồm hiện lên như thế nào?

Xem đáp án

Cảnh vật thiên nhiên trong bài thơ Những cánh buồm hiện lên tươi sáng, rực rỡ

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Trong văn bản Những cánh buồm, từ láy nào diễn tả hình ảnh của cha xuất hiện trên cát?

Xem đáp án

Câu thơ: Bóng cha dài lênh khênh

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Trong bài thơ Những cánh buồm, khi nghe con nước, lòng cha đã có tâm trạng gì?

Xem đáp án

Trong bài thơ, khi nghe con bước, lòng cha đã vui phơi phới

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Nghệ thuật nào được sử dụng trong câu Ánh nắng chảy đầy vai?

Xem đáp án

Nghệ thuật ẩn dụ được sử dụng trong câu Ánh nắng chảy đầy vai

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận