Trắc nghiệm Văn 7 Cánh diều Phân tích bài thơ Tiếng gà trưa có đáp án

  • 125 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Cảm xúc bao trùm lên tác phẩm Tiếng gà trưa là tình yêu gia đình

Xem đáp án

Tiếng gà là âm thanh đưa người cháu trở về kí ức xưa

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Người cháu nhớ lại kỉ niệm cùng bà khi đang làm gì?

Xem đáp án

Người cháu nhớ lại kỉ niệm cùng bà khi đang trên đường hành quân

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Tình cảm, cảm xúc được nhân vật trữ tình thể hiện trong bài thơ là tình cảm gì?

Xem đáp án

Tình cảm, cảm xúc được nhân vật trữ tình thể hiện trong bài thơ là nỗi nhớ tuổi thơ, tình cảm gia đình và tình yêu quê hương, đất nước

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Từ “chắt chiu” trong câu “Dành từng quả chắt chiu” có nghĩa gì?

Xem đáp án

Từ “chắt chiu” trong câu nghĩa là giữ gìn, nâng niu

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Từ nào sau đây có thể thay thế cho từ “thân thuộc” trong câu “vì xóm làng thân thuộc”?

Xem đáp án

Có thể thay thế từ “thân thiết” vì nó đồng nghĩa với “thân tình”

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận