Trắc nghiệm Văn 7 Cánh diều Phân tích văn bản Đức tính giản dị của Bác Hồ có đáp án

  • 130 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Bài viết “Đức tính giản dị của Bác Hồ”, tác giả đã đề cập đến sự giản dị của Bác ở những phương diện nào?

Xem đáp án

Bài viết đề cập đến sự giản dị của Bác ở tất cả những phương diện trên

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Để làm sáng tỏ đức tính giản dị của Bác Hồ, tác giả đã sử dụng các dẫn chúng như thế nào?

Xem đáp án

Những dẫn chúng về Bác rất cụ thể, phong phú, toàn diện và xác thực

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Viết về sự giản dị của Bác Hồ, tác giả đã dựa trên những cơ sở nào?

Xem đáp án

Sự hiểu biết tưởng tận kết hợp với tình cảm yêu kính chân thành, thân thiết của tác giả đối với đời sống hàng ngày và công việc của Bác Hồ.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Dòng nào nói đúng nhất những nguyên nhân tạo nên sức thuyết phục của đoạn trích Đức tính giản dị của Bác Hồ?

Xem đáp án

Tất cả những ý trên đều là những nguyên nhân tạo nên sức thuyết phục của đoạn trích

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Chứng cứ nào không được tác giả dùng để chứng minh sự giản dị trong bữa ăn của Bác Hồ?

Xem đáp án

Bác ăn đơn giản và không dùng các món công phu

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận