Trắc nghiệm Văn 7 Cánh diều Tìm hiểu bài thơ Mẹ có đáp án

  • 313 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Bài thơ Mẹ do ai sáng tác?

Xem đáp án

Bài thơ Mẹ do tác giả Đỗ Trung Lai sáng tác

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Bài thơ Mẹ được trích trong tập thơ nào?

Xem đáp án

Bài thơ Mẹ được trích trong tập thơ Đêm sông Cầu

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Bài thơ Mẹ thuộc thể loại gì?

Xem đáp án

Bài thơ Mẹ thuộc thể thơ bốn chữ

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Phương thức biểu đạt chính của bài thơ Mẹ là gì?

Xem đáp án

Phương thức biểu đạt chính của bài thơ Mẹ là biểu cảm

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Bài thơ Mẹ mượn hình ảnh loài cây nào để khắc họa hình ảnh người mẹ?

Xem đáp án

Bài thơ mượn hình ảnh cây cau quen thuộc để khắc họa mẹ

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận