Trắc nghiệm Văn 7 Cánh diều Tìm hiểu bài thơ Mẹ và quả có đáp án

  • 479 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Bài thơ Mẹ và quả do ai sáng tác?

Xem đáp án

Bài thơ Mẹ và quả do Nguyễn Khoa Điềm sáng tác

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Bài thơ Mẹ và quả được sáng tác năm bao nhiêu?

Xem đáp án

Bài thơ Mẹ và quả được sáng tác năm 1982

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Phương thức biểu đạt chính của bài thơ là gì?

Xem đáp án

Phương thức biểu đạt chính của bài thơ là biểu cảm

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Văn bản Mẹ và quả là lời của ai nói về ai?

Xem đáp án

Văn bản Mẹ và quả là lời của người con nói về người mẹ

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Đoạn thơ sau sử dụng biện pháp tu từ gì?

Những mùa quả lặn rồi lại mọc

Như Mặt Trời, khi như Mặt trăng

Xem đáp án

Đoạn thơ sau sử dụng biện pháp tu từ so sánh

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận