Trắc nghiệm Văn 7 Cánh diều Tìm hiểu bài thơ Những cánh buồm có đáp án

  • 136 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Những cánh buồm là văn bản thuộc thể loại gì?

Xem đáp án

Những cánh buồm là văn bản thuộc thể loại thơ

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Những cánh buồm là sáng tác của ai?

Xem đáp án

Những cánh buồm là sáng tác của Hoàng Trung Thông

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Những cánh buồm in trong tập thơ nào?

Xem đáp án

Những cánh buồm in trong tập thơ cùng tên

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Bài thơ được in năm bao nhiêu?

Xem đáp án

Bài thơ được in năm 1964

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Nghệ thuật tiêu biểu trong bài thơ là gì?

Xem đáp án

Nghệ thuật tiêu biểu trong bài thơ Những cánh buồm là thể thơ tự do kết hợp với những biện pháp tu từ ẩn dụ, điệp ngữ,… sinh động, hấp dẫn

Đáp án cần chọn là: D


4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

W

5 tháng trước

Wibu Haru

Bình luận


Bình luận