Trắc nghiệm Văn 7 Cánh diều Tìm hiểu bài thơ Tiếng gà trưa có đáp án

  • 153 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Bài thơ Tiếng gà trưa được viết theo thể thơ gì?

Xem đáp án

Bài thơ được viết theo thể thơ 5 chữ

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Hình ảnh xuyên suốt bài thơ Tiếng gà trưa là gì?

Xem đáp án

Hình ảnh xuyên suốt bài thơ là tiếng gà trưa

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Bài thơ nói về các sự việc ở thời điểm nào?

Xem đáp án

Bài thơ nói về các sự việc ở hiện tại và quá khứ

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Bài thơ được sáng tác trong hoàn cảnh nào?

Xem đáp án

Bài thơ được sáng tác trong hoàn cảnh thời kì đầu cuộc kháng chiến chống Pháp

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Bài thơ xuất xứ trong tập thơ nào?

Xem đáp án

Bài thơ xuất xứ trong tập thơ Hoa dọc chiến hào

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận